Рамкова конвенція про зміну клімату, РКЗК ООН (Зміна клімату ООН, із додатками), організація, якій доручено підтримувати глобальну відповідь на загрозу зміни клімату. Понад 180 країн підписали Рамкову конвенцію та взяли на себе зобов’язання скоротити викиди CO2 в атмосферу. Енергетика та транспорт — це дві галузі з величезним потенціалом для трансформації та скорочення CO2.

На малюнку 1 представлена існуюча (будемо називати старою) модель енергопостачання. Енергія в старій моделі переходить від великої генерації до споживача, що у випадку великого споживання полегшує адміністрування за рахунок збільшення додаткової генерації. ККД даної моделі не більше 30% і ця модель брудна.

 

Figure 1

Ця стара модель вже почала трансформуватися в нову модель енергопостачання. У новій моделі (рис. 2) генерація знаходиться в безпосередній близькості до споживання. Ця модель має до 55% ефективності, і ця модель чиста. Ця нова модель має один недолік, енергія в ній рухається в різних напрямках, що потребує більш складних рішень з балансування.

Figure 2

Оператор системи розподілу (ОСР) зіткнеться з:

– У розумній електромережі майбутнього генерація не буде слідувати за споживанням

– коли буде зростати попит, кращим рішенням не буде збільшення виробництва

– ОСР шукатиме підвищення ефективності своїх наявних активів

– Розумна мережа майбутнього зможе оптимізувати використання своїх активів, зменшити втрати, скоротити непотрібне навантаження та забезпечити стійку раціональність між тим, що можна економічно створити, і навантаженням, яке потрібно обслуговувати.

На ринку існує багато рішень, але гнучкість впровадження обмежена сумісністю технологій IoT.  Як наслідок, неможливо побудувати економічно ефективні бізнес-моделі та керувати ціною проекту. Ми маємо 10-річний досвід впровадження різноманітних рішень для балансування розподіленої генерації. Ми будуємо всі наші рішення на нашій платформі Embee IoT, яка має широку екосистему постачальників обладнання. Для наших рішень ми використовуємо компоненти (розумні лічильники, датчики, мікроінвертори, вуличні світильники тощо) від кращих виробників з найкращими характеристиками та цінами, які задовольняють вимогам кінцевого рішення. Широка екосистема постачальників і гнучка і безпечна комунікаційна платформа Embee IoT дозволяє нам швидко виходити на будь-який ринок з будь-якою фінансовою пропозицією.

Розумні кластери мікромереж це найкращі рішення з балансування розподіленої генерації та споживання